Arna Idrettspark

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Arna Idrettspark (åpnet 1949) er hjemmebane til Arna-Bjørnar. Idrettsanlegget ble opprinnelig bygget som et tilbud til arbeidere ved Arne Fabrikker i Ytre Arna, og ble plassert på et flatt myrområde på Gaupås ovenfor den bratte industribygden. Anlegget har i dag full gressmatte, løpebane (grus) og tre treningsfelt hvorav ett med gress.