Lørenskog

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Lørenskog er en kommune i Akershus fylke. Den grenser i nord til Skedsmo, i øst til Rælingen, i sør til Enebakk og i vest til Oslo. Navnet Lørenskog betyr leirete skog.

Kommunen ble utskilt fra Skedsmo som en egen kommune i 1908. På den tida var Lørenskog mest kjent for sin store tater-bosetning og som hytteområde for Oslo-folket.

Kommunens areal er på 71 km². Store deler av kommunen (sørdelen) utgjøres av lørenskogdelen av den utbyggingsvernede Østmarka, som omkranses av Oslos andel av skogsarealene. De aller fleste innbyggerne bor derfor nord i kommunen. Gårder og åkrer tar opp plassen imellom. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo. Tendensen skjøt fart på 1980-tallet, da kommunen fikk bygget både dagens Lørenskog Storsenter (tidligere kalt Triaden) og Metro-senteret som i dag tiltrekker seg kunder fra hele Oslo og Romerike-distriktet og gjør Lørenskog selvforsynt med butikker.


KFL på Lørenskog:

KFL har over 300 medlemmer på Lørenskog, KFL blei starta av 50 prosent Lørenskauinger, KFL har de siste to åra hatt flere fester med massivt oppmøte i kommunen, KFL har også et sterkt SOS-Rasisme-lag her med mer [1].


Fotnoter