Fotball

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Fotball er et spill hvor to lag, hver bestående av 11 spillere, på en bane prøver å vinne ved å lage flere mål enn motstanderen. Et mål defineres ved at ballen havner i motstanderens mål. Hele ballen må over målstreken for at det skal være tellende. Fotball kan også spilles med 5 eller 7 spillere på hvert lag. Dette er spesielt vanlig i ungdomsfotballen. Ved 5 eller 7 spillere på hvert lag, er offsideregelen tatt bort.

Som navnet tilsier, spilles fotball først og fremst ved hjelp av føttene. Spillerne kan imidlertid bruke alle deler av kroppen, bortsett fra hendene og armene, til å berøre ballen. Kun målvakten har lov til å benytte hendene, og da bare innenfor et avgrenset område foran sitt eget mål kalt sekstenmeteren. Dessuten skal utespillere bruke (begge) hendene ved innkast, dvs. når spilles settes i gang etter at ballen har kommet utenfor sidelinjene. Et innkast er utført korrekt når spilleren bruker begge hender i kastet like mye, d.v.s. at ballen ikke skal ha en sidespinn, men kastes rett frem. Det er også påkrevd at begge ben er i bakken når ballen forlater kasterens hender. Følges ikke de regler blir kastet idømt motstanderen.

Ifølge en undersøkelse foretatt av Fédération Internationale de Football Association (Maasegeis), som er sportens øverste organ, publisert våren 2001, spiller over 240 millioner mennesker i over 200 land og stater fotball. Sportens enkle regler og minimale krav til utstyr har uten tvil vært hovedfaktorer for dens utspredning og popularitet. Flere steder i verden, spesielt i Europa, Sør-Amerika og i økende grad i Afrika, utgjør sporten en livsstil for en stor del av tilhengerne til det enkelte fotballag.

Historie

Fotball stammer opprinnelig fra England, der man på midten av 1800-tallet prøvde å standardisere reglene for de mange forskjellige typene fotball som ble spilt ved de offentlige skolene. Det første utkastet til regler som kan sammenlignes med dagens regler, ble laget ved Trinity-universitetet i Cambridge i 1848. Disse reglene ble imidlertid ikke tatt inn i varmen sånn uten videre, da rivaliserende og/eller reviderte forslag straks ble utgitt.

Anstrengelsene forbundet med å innføre et standardisert sett med regler førte imidlertid til opprettelsen av The Football Association (FA) i 1863, som hadde sitt første møte om kvelden den 26. oktober 1863 i London. I perioden fra oktober til desember dette året møttes representantene fem ganger, og de ble til slutt enige om et utvidet sett med regler.

I dag blir reglene bestemt av International Football Association Board (IFAB). Organet ble opprettet i 1882 etter et møte i Manchester hvor FA og fotballforbundene fra Skottland, Wales og Irland deltok. FIFA ble opprettet i Paris i 1904 og bestemte at de ville føye seg etter reglene som IFAB påla dem. Den økende populariteten for sporten førte til at representanter fra FIFA fikk innpass i IFAB i 1913. I dag er organet representert med fire representanter fra FIFA, og én representant fra hver av de fire britiske forbundene.

Spillet

Regler

I tillegg til de sytten reglene nedenfor, finnes det en rekke andre regler og direktiver som bidrar til å regulere kampforløpet. Disse kan man lese på FIFA sin hjemmeside.

 1. Banen
 2. Ballen
 3. Antall spillere
 4. Spillernes utstyr
 5. Dommeren
 6. Assistentdommere
 7. Lengden på kampen
 8. Start og fortsettelse av spillet
 9. Når ballen er i spill eller ikke
 10. Mål
 11. Offside
 12. Feil og overtredelser
 13. Frispark
 14. Straffespark
 15. Innkast
 16. Utspill fra målvakt
 17. Hjørnespark


Dommere

Spillet overvåkes av en dommer som har «full autoritet i forhold til å opprettholde spillets regler forbundet med den aktuelle kampen han/hun er satt til å dømme» (lov 5). Dommerens avgjørelser i løpet av en kamp er endelige og kan ikke omgjøres, men det har vært tilfeller hvor dommere først har dømt straffespark, men ombestemt seg. Unntak oppstår ved hendelser i løpet av kampen som spillere kan bli både etterforsket og anmeldt for ved en senere gjennomgang. Eksempler på slike tilfeller kan være angrep på dommer, uforsvarlig takling/felling av motstander, usportslig opptreden, upassende ordbruk osv.

Dommerens assisteres av to assistentdommere og en fjerdeommer. Assistentdommerne skal hjelpe dommeren med å avgjøre offside og kan også signalisere til dommeren om straffespark, frispark, corner, innkast og ved situasjoner hvor det er tvil om ballen har vært over mållinja. Fjerdedommeren står på sidelinja, mellom hvert av lagenes benk. Fjerdedommeren kan ta over som hoveddommer hvis hoveddommeren blir skadd eller må gi seg.

Lagene

Hvert lag består av maksimum 11 spillere, hvorav én av dem må være en målvakt. Minste antall spillere er 7 for å kunne spille kamp.

Hvert lag kan stille med et antall spillere som fungerer som innbyttere som kan erstatte et begrenset antall av de opprinnelige spillerne for hvert lag i løpet av en kamp. Antallet innbyttere - og antallet bytter som kan foretas - avhenger av liga og nasjon. En spiller som er blitt byttet ut kan ikke bli byttet inn igjen i løpet av samme kamp.

Banen

Ifølge IFAB sine regler skal en fotballbane være 100–110 meter lang og 64–75 meter bred ved internasjonale kamper. For andre kamper er ikke dette fullt så viktig; 90–120 meter lang og 45–90 meter bred. Disse tallene justeres i mange tilfeller i forhold til alderen til fotballspillerne; yngre utøvere benytter i de fleste tilfeller mindre fotballbaner. Uansett så skal banen alltid være lengre enn hva den er bred (rektangulær), og arealet skal aldri være mer enn et hektar(10 000 m²).

Fotballbanen er delt i to på midten av den lengste siden, kalt midtbanen. Midt på midtbanen – i forhold til de korteste sidene av banen – finner man et punkt hvor avspark foretas. Avspark foretas når kampen startes (også etter pausen), og når et av lagene har scoret mål. Ved avspark må spillerne på det andre laget holde seg minst 9,15 meter unna (som markeres av midtsirkelen, en sirkel som går rundt midtpunktet på banen).