Mandag

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Mandag er den første dagen i uka ifølge den internasjonale standarden ISO 8601. I enkelte land, deriblant USA, er mandag regnet som den andre dagen i uka. Navnet for mandag på arabisk, gresk, hebraisk og portugisisk er «andre dag».

Mandag har fått navnet sitt fra Mona, den saksiske månegudinna.

Norsk mandag betyr for øvrig «Månens dag», jfr tysk Montag, spansk lunes og fransk lundie. (måne = luna)

Akkurat nå er det søndag. Det er mandag i morgen.

Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag