NRK

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Norsk rikskringkasting AS (vanligvis forkortet til NRK) er en statlig eid kringkastingsorganisasjon som i all hovedsak er finansiert gjennom kringkastingsavgiften (TV-lisensen). NRKs lisensinntekter var i 2005 i overkant av NOK 3 mrd., omtrent like mye som hele det samlede norske kulturbudsjettet.

Ekstern Lenke

Wikipedia.no's side om NRK