Pors

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Pors Grenland (stiftet 25. mai 1905) er fotballavdelingen til Idrettsforeningen Pors fra i Porsgrunn i Telemark. Klubben ble stiftet under navnet «Lyn», men byttet navn til Pors i 1914 fordi det var to andre lag som brukte Lyn-navnet. i Oslo og på Gjøvik. Siden 1995 har klubben gått under navnet Pors Grenland. Samtidig inngikk klubben en avtale med Odd Grenland om sportslig toppsamarbeid. Dette samarbeidet gikk etterhvert over til å omhandle kun det rent markedsmessige, og i desember 2009 valgte Pors å bryte samarbeidet med Odd i Grenland Fotball.