Stavanger

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Stavanger er en by og en kommune på Nord-Jæren i Rogaland. Byen er Norges fjerde største med 121 610 innbyggere[1] pr. 1. januar 2009. Stavanger er administrasjonssenter for Rogaland Fylke. Stavanger er den byen som har høyest folketall i forhold til areal; 1710 innbyggere per kvadratkilometer. Det er langt mer enn for eksempel Oslo som har 1270 innbyggere per kvadratkilometer per 1. januar 2009, og mer enn tre ganger så mange som Bergen og Trondheim.

Navnet Stavanger kommer fra det norrøne navnet Stafangr, som er sammensatt av stafr, som betyr stav, og angr, som betyr fjord. Ifølge historikeren Knut Helle må det dreie seg om det rette fjordløpet inn til Vågen, med stafr som skal vise til Valbergets bratte skrent øst for Vågen. Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal. De første sporene etter bosetning i Stavanger-regionen kommer fra tiden da isen trakk seg tilbake etter siste istid for ca. 10 000 år siden. Stavanger fikk sin bystatus den gangen bispesetet ble etablert, og Stavanger bispedømme ble opprettet en gang mellom 1122 og 1128. Man vet ikke med sikkerhet når Stavanger er grunnlagt. Tradisjonelt regner man dette til 1125, da kirken ble påbegynt av den engelske biskop Reinald av Winchester.


Stavanger er hjembyen til bl.a fotballklubbene Viking og Stavanger IF.