Februar

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Mal:Kalender 2 2024

Februar er årets annen måned og har 28 dager (29 i skuddår).

Av februa (renselse), som var romernes renselsesfest. Måneden var opprinnelig (i den eldre romerske kalender) den siste i kalenderåret, og fikk av den grunn den ekstra dagen i skuddår. I den julianske kalender hadde måneden opprinnelig 29 dager, og 30 dager hver skuddår - men måtte gi en dag tapt til måneden august da Keiser Augustus ville ha en måned oppkalt etter seg selv, i likhet med Julius Cæsar som gjorde krav på måneden juli. August, eller sixtilis, som den het frem til dette punkt, hadde kun 30 dager. Men Augustus nektet å ha en måned oppkalt etter seg som var kortere enn den måneden til Keiser Julius. Dette ble rettet på ved å stjele en dag fra februar.

I norrøn tradisjon het måneden Gjø eller Goe etter Torres datter. I Rogaland ble måneden kalt Kjerringmåneden.


Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember