September

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Mal:Kalender 9 2024

September er årets niende måned og har 30 dager.

Opprinnelig var september den syvende måneden og har navn etter latinske septem, som betyr sju.


Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember