Danmark

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Danmark er et konstitusjonelt monarki, som omfatter landet Danmark og to selvstyrte områder, øygruppen Færøyene og øya Grønland i Nord-Amerika. Danmark består av halvøya Jylland og en rekke øyer. Jylland grenser mot Tyskland i sør og strekker seg som en tunge mellom Nordsjøen og Østersjøen, delt på tvers av Limfjorden og øygruppen østenfor. De største øyene er Sjælland, Fyn, Møn, Lolland og Falster. I alt består Danmark av om lag 443 navngitte øyer, hvorav 79 er bebodde. Øyene utgjør om lag en tredjedel av landarealet. Nordsjøen avgrenser Danmark mot vest, Skagerrak mot nord, mens øyene skiller Østersjøen fra Kattegat. Det bor ca. 5,9 mil. mennesker i Danmark, nesten en fjerdedel av dem bor i hovedstaden København.

LSK-spillere fra Danmark

Fotballag fra Danmark